Přejít na hlavní stránku | Nezobrazovat

1482345180_img_9335.jpg

Co nového ve Fanklubu, aneb co přinesla valná homada

18.12.2016

V sobotu 26.11. se uskutečnila řádná valná hromada členů, která zvolila nový výbor a kontrolní komisi pro příští dva roky, resp. dvě sezony. V pondělí 12.12. pak na VH navázala ustavující schůze nově zvoleného výboru, která přinesla změny ve vedení Fanklubu.

Po dvou letech se konala řádná Valná hromada Fanklubu. Po úvodních administrativních bodech, tj. volbě pracovního předsednictva, kontrolní a mandátové komise si následně delegáti vyslechli zprávu o činnosti, kterou přednesl předseda Tomáš Dvorský. Obsahovala přehled mj. o členské základně, uskutečněných výjezdových a dalších aktivitách, servisu pro fanoušky, spolupráci s klubem i dalšími fanouškovskými spolky, partnery a sponzory. Následoval podrobný souhrn hospodaření Fanklubu, který vypracoval ekonom/hospodář Fanklubu Milan Krátký a vjeho nepřítomnosti jí přednesl opět Tomáš Dvorský. Poté si delegáti vyslechli zprávu kontrolní komice, kterou představil předseda kontrolní komise Josef Čáslavka. Všechny zprávy byly valnou hromadou schváleny a příslušné dokumenty jsou k nahlédnutí v sekretariátu Fanklubu.

Závěrečným bodem programu Valné hromady byla volba nového výboru a nové kontrolní komise Fanklubu na další dvouleté období. Do výboru byli zvoleni Ing. Tomáš Dvorský, Ing. Jiří Horák, Miloslav Kočí, Milan Krátký, Ing. Petra Pakostová, Ing. Jana Sixtová a Ivo Zajíc. Do kontrolní komise Josef Čáslavka, Jan Formánek a Pavel Král.

 

Na ustavující schůzi nového výboru dne 12.12. bylo následně zvoleno nové vedení ve složení:
předseda                    Tomáš Dvorský
místopředseda            Miloslav Kočí
hospodář                    Milan Krátký
jednatel                      Jana Sixtová

Mezi první úkoly má výbor, resp. jím pověření členi poptat novou externí účetní, dále je nutné provést přísslušné administrativní úkony ve spolkovém rejstříku a v neposlední řadě opětovně učinit příslušné kroky k ukončení dnes již dvouleté kauzy Hampl.

Během zimní přestváky by měly proběhnout drobné úpravy na fanklubáckém webu a také výbor připravuje dvě soutěže - vánoční fotografickou a novoroční vědomostní, ve které s bude hrát o permici na Slavii na jarní sezonu.

Celý zápis je ke stažení zde a podrobnosti k jednotlivým soutěžím budou zveřejněny v samostatném článku.

 

 

Nejnovější články

TOPlist