V sobotu 29. května 2021 probělo v online prostředí zasedání Valné hromady Fanklubu SK Slavia Praha – fotbal. Kromě schválení zprávy o činnosti či hospodaření za poslední roky nebo rozpočtu na další období došlo také ke změně výše členských příspěvků od další sezóny.

"> Zasedání valné hromady Fanklubu přineslo změnu ve výši členského příspěvku | Fanklub SK Slavia Praha
31. 05. 2021

Zasedání valné hromady Fanklubu přineslo změnu ve výši členského příspěvku

V sobotu 29. května 2021 probělo v online prostředí zasedání Valné hromady Fanklubu SK Slavia Praha – fotbal. Kromě schválení zprávy o činnosti či hospodaření za poslední roky nebo rozpočtu na další období došlo také ke změně výše členských příspěvků od další sezóny.

Při hlasování o podkladech, které předložil jak Výkonný výbor Fanklubu, tak i její Kontrolní komise, byly všechny podklady přijaty. Všechny si je můžete prohlédnout na úložišti. Mimo jiné byl schválen také rozpočet a nová výše členských příspěvků. Ta bude mít od příští sezóny pouze dvě hladiny. Základní členství bude nadále spojeno s příspěvkem 350 Kč. Ostatní členové (tedy osoby s věkem do 18 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let a osoby ZTP) budou nově platit shodně 150 Kč.

  PRO PROTI ZDRŽUJI SE
CELKOVÝ POČET HLASUJÍCÍCH
Schválení zprávy o činnosti Fanklubu za období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020 18 1 0 19
Schválení výsledků hospodaření Fanklubu za období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020 18 0 1 19
Schválení rozpoču na sezonu 2020/21 a 2021/22 a změny výše členských příspěvků na sezonu 2021/22 16 1 2 19
Schválení závěrečného usnesení zasedání ze dne 29. 5. 2021 19 0 0 19

 

Valná hromada volila také nové složení Výkonného výboru a Kontrolní komise. Výsledky opět najdete v tabulce. Do VV bylo voleno sedm lidí, do KK tři. Předsednictva jednotlivých orgánů budou zvolena na jejich prvním zasedání.

VV PRO PROTI ZDRŽUJI SE
CELKOVÝ POČET HLASUJÍCÍCH
Petr Baťka 14 0 5 19
Tomáš Dvorský 17 0 2 19
Marek Houser 18 0 1 19
Miroslav Kočí 18 0 1 19
Karel Kunst 17 0 2 19
Dana Pavelková 18 0 1 19
Ivo Zajíc 16 0 3 19
         
KK        
Josef Čáslavka 18 0 1 19
Jan Formánek 16 0 3 19
Jiří Horák 10 0 9 19
Petra Pakostová 14 0 5 19

Staň se členem fanklubu a užívej si všechny naše výhody

Staň se členem